Pályázat

név: TURUL BT.
projekt címe: „Gyakornokok foglalkoztatása a Turul Bt-nél”
támogatási összeg: 8,61 millió forint
támogatás mértéke: 100% támogatás

A támogatás tárgya a(z) „Gyakornokok foglalkoztatása a Turul Bt-nél” című, a támogatási kérelemben és 
annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

befejezése: 2019.04.01.
azonosító szám: GIINOP-5.2.4-16-2018-02731